dokumentacja stowarzyszenia

wspomóż stowarzyszenie
Stowarzyszenie realizuje zadanie z zakresu zdrowia publicznego -2020 rok 

"Profilaktyka oraz ochrona zdrowia mieszkańców powiatu pszczyńskiego w związku z zagrożeniami epidemiologicznymi, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby COVID-19 i jej skutków"
PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB

Z WADAMI SŁUCHU I Z WADAMI WYMOWY z dn. 12.03.2014

 

W dniu 12.03.2014 odbyło się Walne zebranie Stowarzyszenia. Zebranie poprowadziła przewodnicząca Stowarzyszenia Mirosława Wolska, która przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2013 rok tj.

-koszty na rachunku na dzień 30.12.2013

-przychody z działalności statutowej

-darowizny

-składki

-koszty realizacji zadań statutowych

Przewodnicząca odczytała sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2013 rok.

Kwoty uzyskane:

dotacje Gminy Pszczyna w kwocie 4 600,00zł

dotacje Gminy Suszec w kwocie 6 000,00zł

Bilans został przyjęty jednogłośnie.

W dalszej części spotkania omówiono sprawy bieżące.

 

Protokolant

Joanna Mrukwa


Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia na Rzecz Osób

z Wadami Słuchu i z Wadami Wymowy za rok 2013

 

            Celem działania naszego Stowarzyszenia jest integracja osób niesłyszących i z wszczepami implantu ślimakowego. Zostały zrealizowane cele statutowe Stowarzyszenia, utrzymujemy się z składek członkowskich, darowizn oraz z dotacji Gminy Pszczyna i Suszec bez których nie moglibyśmy działać. Współpracujemy z instytucjami organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niesłyszących. Członkowie zorganizowali się wokół idei integracja jako normalne zjawisko we wszystkich relacjach życia obywatelskiego.

Zorganizowaliśmy koncert Noworoczny ,, Nad Dokawą ‘’ u Nogi. Zaangażowanie podopiecznych i ich rodziców pomogło nam przeznaczyć dochód z tego koncertu na zakup aparatów słuchowych. Otwarte serce i pomoc pozwala nam zrealizować cele statutowe ze środków Gmin i
własnych odbyła się 3-dniowa wycieczka do Warszawy. Młodzież podziwiała zabytki stolicy: Zamek Królewski tłumnie odwiedzany przez turystów, Pałac w Wilanowie, Łazienki Królewskie, Belweder wybudowany w stylu klasycystycznym, Grób nieznanego żołnierza. Wartości, które młodzież zobaczyła wzbogaciły ich zainteresowania, mogły bardziej podziwiać kulturę i krajobrazy, które nas otaczają. Główna działalność polega na integracji osób niesłyszących i z Wadami Wymowy. Założyliśmy organizację OPP i zabezpieczyliśmy środki na ubezpieczenie procesorów mowy, oraz baterie do tego typu sprzętu. W maju odbył się Piknik Rodzinny wraz z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pszczynie ,, Nad Dokawą’’ u Nogi, który przybliżył problemy osób z upośledzeniem umysłowym oraz ich trudy, które zostały wynagrodzone. Wspólna integracja oraz cele i efekty rehabilitacji społecznej odniosły cele. Efekty rehabilitacji odniosły sukces w miarę możliwości i przezwyciężyły bariery z jakimi spotykają się w życiu codziennym. Mamy doświadczenie w realizacji zadań publicznych z Gminą Pszczyna, Gminą Suszec, Gminą Goczałkowice oraz realizacji zadań w zakresie sportu i rekreacji PFRON. Prowadzimy różne formy poradnictwa, wsparcia i terapii udzielanie pomocy w zakresie doradztwa prawnego osobom głuchym i ich rodzinom oraz opiekunom. Osoby niesłyszące skorzystały z porad logopedycznych, gdzie mogły się rehabilitować i rozwijać poprawną mowę, integrować się w innych placówkach i uczelniach. Pragną wkroczyć w dorosłe życie i spełniać się zawodowo.

Przecież wiadomo, że każdy wrażliwy niesłyszący mniej lub bardziej ciężko znosi swój brak słuchu. Sprawne dłonie naszych podopiecznych pogoda, ducha, wytrwałość oraz otwarty umysł na drogę sukcesy pozwalają dalej funkcjonować.

Dziękujemy Gminie Pszczyna i Gminie Suszec za udzielanie dotacji na Poprawę Funkcjonowania Osób z Wadami Słuchu i z Wadami Wymowy.

Faktem jest, że świadomość nieodwracalnej głuchoty każe się z nią pogodzić.

subskrybuj nasz kanał:
są z nami: