o nas

wspomóż stowarzyszenie

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Wadami Słuchu i z Wadami Wymowy /wcześniejsza nazwa: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Wadami Słuchu i z Wadami Wymowy/ powstało w 1999r. z inicjatywy rodziców, którym najbardziej jest bliski problem dzieci niesłyszących. Dzięki naszym działaniom dzieci mają możliwość rozwijania się ruchowo i umysłowo.

Do roku 2005 siedzibą Stowarzyszenia był Polski Związek Głuchych przy ul. Bramkowej w Pszczynie. Od 2006 roku do nadal dzięki uprzejmości księdza proboszcza Józefa Marka siedziba mieści się w salkach przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Pszczynie. Od roku 2007 współpracujemy z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pszczynie. Do 2008 roku współpracowaliśmy ze świetlicą Zmaganie w Pszczynie. W roku 2009 współpracowaliśmy z Gminą Goczałkowice gdzie pod opieką mieliśmy troje podopiecznych. Od marca 2012 posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego nr KRS 0000122217 w tym czasie również Stowarzyszenie zmieniło swoją nazwę. Obecnie współpracujemy z władzami samorządowymi z Gminy Pszczyna i Gminy Suszec.

Nasze Stowarzyszenie ma na celu gromadzenie środków na rehabilitację osób z wadami słuchu i z wadami wymowy. Chcemy aby nasze dzieci mogły wejść w świat słyszących i rozwijać się wśród swoich rówieśników. Nasza działalność ma także na celu wsparcie osób niesłyszących komunikujących się z osobami słyszącymi.

Dzieci uczęszczają do Przedszkoli Integracyjnych, Szkół Podstawowych Integracyjnych, Szkół Specjalnych, Szkół Zawodowych na terenie województwa śląskiego. Część podopiecznych podjęło pracę zawodową natomiast część pozostaje bez zatrudnienia, kilka osób jest uprawnionych do otrzymywania renty.

Celem działania jest pomoc naszym podopiecznym i ich rodzicom przezwyciężać problemy i bariery z jakimi spotykają się w życiu codziennym. Członkowie Stowarzyszenia zorganizowali się wokół idei: integracja jako normalne zjawisko we wszystkich relacjach życia obywatelskiego. W tych trudnych czasach gdzie mamy do czynienia z nietolerancją integracja ze społeczeństwem jest bardzo ważna.

Stowarzyszenie otrzymuje wsparcie finansowe w formie dotacji z Gminy Pszczyna, Gminy Suszec. Dotacje przeznaczane są m.in. na zakup baterii do aparatów słuchowych, implantów ślimakowych, na dofinansowanie do zakupu, napraw aparatów i implantów a także na ich ubezpieczenie – co jest konieczne. Sam zakup jak i utrzymanie aparatu czy też implantu jest bardzo kosztowny i sięga czasem nawet do kwoty kilku tysięcy.

Organizujemy liczne wyjazdy sportowe i rekreacyjne na których osoby niepełnosprawne zapominają o ciągłych troskach związanych z ich niepełnosprawnością.
Ból spowodowany życiem w ciszy może pomóc innym zaakceptować siebie takim jakim jest więc człowiekiem głuchym. Faktem jest, że świadomość nieodwracalnej głuchoty każe się z nią pogodzić. Sprawne dłonie naszych dzieci, pogoda ducha i wytrwałość oraz otwarty umysł na drogę sukcesu pozwalają im dalej funkcjonować ale ciągła tęsknota za głosem i dźwiękiem to kalectwo poddania się woli Bożej.
To ogromna pomoc finansowa i czujemy się wyróżnieni, że Gmina Pszczyna i Suszec inwestują w naszych podopiecznych, którzy są wartościowymi obywatelami.

W imieniu Stowarzyszenia serdecznie dziękujemy za wsparcie.


Dotychczasowe wyjazdy, spotkania:


Obchody Dnia Głuchego - 29.09.2014

Baseny termalne w Szaflarach, Zakopane - 20-21.09.2014

Międzybrodzie Bialskie - 14.06.2014

Festiwal Organizacji Pozarządowych - 25.05.2014

Bal Karnawałowy - 15.02.2014

Kulig w Brennej -08.02.2014

Kulig w Łące u Standury - 29.01.2014

Rozdanie paczek gwiazdkowa niespodzianka w Łące - 05.01.2014

Kopalnia Guido w Zabrzu - 23.11.2013

Sandomierz - 05-07.07.2013

Piknik Rodzinny w Ośrodku nad Dokawą w Pszczynie - 09.06.2013

Kulig w Łące u Standury - 27.01.2013

Koncert Stowarzyszenia w Ośrodku nad Dokawą w Pszczynie - 12.01.2013

Spotkanie opłatkowe - 08.12.2012

Ognisko w Ośrodku nad Dokawą w Pszczynie - 07.09.2012

Turawa, Krasiejów, Opole - 25-27.05.2012

Kulig w Łące u Standury - 04.02.2012

Spotkanie opłatkowe - 10.12.2011

Ognisko w Ośrodku nad Dokawą w Pszczynie - 24.09.2011

Skalne Miasto, Polanica 03-05.06.2011

Olimpiada Osób Niepełnosprawnych w Lędzinach - 18.05.2011

Kulig w Łące u Standury - 29.01.2011

Pieniny, Krościeńsko, Szczawnica, Zakopane - 26-28.06.2010

Ojców, Dinozatorland w Zatorze, Wadowice, Inwałd - 05-06.09.2009

Wadowice, Kraków, Zakopane - 02-04.08.2008

Wisła - Nowa Osada "Idylla" - 25-30.06.2007
subskrybuj nasz kanał:
są z nami: